Przejdź do treści

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

CHOJEŃSKIE CENTRUM ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNE

PRIMUS MEDICUS Sp. z o.o.

93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 18,

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pawła Jakubcewicza z którym można się kontaktować przez adres e-mail: pjakubcewicz@primusmedicus.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe
  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy