MEDYCYNA PRACY

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną.

W tyn zakresie proponujemy Państwu opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie pod kątem indywidualnych predyspozycji Pracownika do pracy na określonym stanowisku i w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.

Badania wstępne

  • dla nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
  • dla Pracowników w przypadku zmiany stanowiska pracy

Badania okresowe

  • obowiązkowe przeprowadzane co 3 lata

Badania kontrolne

Pracodawca kieruje na nie każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu   uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Pracownicy wykonujący pracę, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – “Zaświadczenia lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych”. Pracownik jest zobowiązany także do posiadania “Książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych”.

Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP

Monitorowanie i raportowanie ważności zaświadczeń lekarskich pracowników