Przejdź do treści

MEDYCYNA PRACY

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną. Nasze Centrum Ortopedyczno-Rehalibitacyjne Primus Medicus zatrudnia wykwalifikowanych pracowników. Lekarz medycyny pracy to bardzo odpowiedzialny zawód. Cenimy jakość wykonywanych usług oraz indywidualne podejście do pacjenta.

W tym zakresie proponujemy Państwu opiekę medyczną na najwyższym poziomie pod skrzydłami Dr. hab. n. med. Dominiki Świerczyńskiej-Machury.

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy – są prowadzone pod kątem indywidualnych predyspozycji Pracownika do pracy na danym stanowisku i w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy. Medycyna pracy zajmuje się różnymi dziedzinami. Badamy zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych.

Badania wstępne

  • dla nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
  • dla Pracowników w przypadku zmiany stanowiska pracy

Badania okresowe

Obowiązkowe przeprowadzane co 2-4 lata.

Badania kontrolne

Pracodawca kieruje na nie każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Pracownicy wykonujący pracę, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – „Zaświadczenia lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Pracownik jest zobowiązany także do posiadania „Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Badania dla kierowców

Nasza poradnia oferuje diagnostykę w zakresie orzecznictwa dla kierowców kategorii B. Badania dla kierowców są bardzo ważne – nie tylko dla przyszłych posiadaczy prawa jazdy, lecz także tych doświadczonych. Kierowcy zawodowi powinni się poddawać im regularnie, by wykluczyć potencjalne niebezpieczeństwo na drodze.

Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP

Monitorowanie i raportowanie ważności zaświadczeń lekarskich pracowników