ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE

Monika Cybart – mgr fizjoterapii, specjalista w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego.

Zaopatrzenie ortopedyczne to przedmioty pełniące istotną rolę w leczeniu i kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcją narządu ruchu, stosuje się je w celu poprawy warunków statyczno-dynamicznych i funkcjonalnych u osób z dysfunkcjami kończyn górnych, dolnych oraz tułowia. Wykorzystanie przedmiotów ortopedycznych w procesie rehabilitacji może przyczynić się do uzyskania poprawy funkcji poprzez odciążenie, stabilizację, korekcję, jak również kontrolę ruchu w stawach. Jedną z podstawowych zasad prawidłowego zastosowania nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego jest zminimalizowanie konstrukcji każdego sprzętu, znacznie zmniejszenie jego ciężaru, przy jednoczesnym uzyskaniu jak najlepszej pomocy w poprawie funkcji osoby niepełnosprawnej.

Dobór i dopasowanie wszelkiego rodzaju ortez oraz stabilizatorów stawowych w tym również specjalnych ortez dla sportowców.

Dobór odpowiednich wkładek do dysfunkcji stóp oraz dynamiczny test obciążenia stóp WalkinSense.

Badanie aparatem WalkinSense umożliwia nam ocenę rzeczywistego obciążenia stóp w dynamice, podczas każdego typu aktywności fizycznej. Bardzo precyzyjnie określa obciążenia poszczególnych partii stopy, skutecznie uwidaczniając ich dysfunkcje i patologie. Na podeszwowej części stóp umieszczane są specjalne sensory, które komunikują się z komputerem za pośrednictwem urządzeń bluetooth. Współpracujące z urządzeniem oprogramowanie, zapisuje wyniki badania, które następnie analizowane są przez terapeutę, a ich wynik omawiany jest z pacjentem. Ogromną zaletą badania, jest możliwość otrzymania oceny adekwatnej do naturalnych warunków w jakich funkcjonują stopy – w każdym rodzaju obuwia, jakie stosuje pacjent. Dodatkowym walorem, jest możliwość natychmiastowego porównania wyników testów obciążeń przy zastosowaniu odpowiednio dobranych wkładek oraz bez nich. Umożliwia to ocenę i dobór optymalnego obuwia oraz wkładek do indywidualnych potrzeb pacjenta. Badaniu można poddać obciążenie stóp podczas chodu, biegu, a nawet aktywności sportowej typu jazda na rowerze.