MBST

MBST® Terapeutyczny Rezonans Magnetyczny

Terapia MBST® opiera się na metodzie obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI), będącej procesem diagnostyki medycznej, pozwalającej lekarzom do generowania obrazów tkanek miękkich tj. więzadła i chrząstki. Obecnie MRI to najdokładniejsza metoda diagnostyczna stosowana na świecie.

Jej efekty terapeutyczne wyszły na jaw, kiedy pacjenci cierpiący na chorobę zwyrodnieniową stawów po badaniu MRI, stwierdzili że bóle znacznie ustąpiły. Raporty te zainspirowały zespół MedTec do zbadania tego zjawiska i ostatecznie doprowadziły do powstania i rozwoju systemu terapii MBST®.

Podstawą jest badanie wyróżnione Nagrodą Nobla!

Terapia rezonansem magnetycznym MBST® opiera się na efektach biofizycznych, które są na całym świecie używane w diagnostyce do tomografii rezonansowej (MRT). Przy tym jądra atomów wodoru w organizmie najpierw pobierają energię za pomocą zewnętrznych pól elektromagnetycznych i potem ją oddają do otaczającej tkanki. Za to badanie i wynalazek MRT dwóch naukowców otrzymało w roku 1952 Nagrodę Nobla z fizyki, a w 2003 dwóch naukowców Nagrodę Nobla z medycyny.

Tak działa nowatorska terapia rezonansem magnetycznym MBST®!

Jest to nieinwazyjna, bezbolesna metoda, która wpływa na zaburzone funkcje komórek lub grup komórek, mianowicie aktywuje procesy metaboliczne w organizmie i wyzwala procesy regeneracji.

W tym celu wytwarza się w urządzeniu do terapii MBST® główne pole elektromagnetyczne w leczonej okolicy, które najpierw ustawia jądra atomów wodoru. Potem jądra są obracane impulsami radiowymi za pomocą specjalnie dopasowanej do pacjenta sekwencji leczniczej o kąt do 180° (spin jądra) i na końcu impulsu wracają do pierwotnego poziomu energii, co nazywamy relaksacją. Doprowadzona energia natomiast oddawana jest do otaczającej tkanki i wyzwala procesy biofizyczne.

Powrót do aktywnego życia dzięki terapii rezonansem magnetycznym MBST®!

Intensywne zastosowanie we właściwym czasie działań rehabilitacyjnych w połączeniu z nowatorskim terapeutycznym systemem terapii MBST® jest ważne i mogłoby skrócić fazę rekonwalescencji oraz zapobiec wystąpieniu zwyrodnienia. Dane z dziesięcioletniego okresu obserwacji wyraźnie wskazują, że terapeutyczna technologia rezonansu magnetycznego może przy reumatycznych chorobach zwyrodnieniowych wywołać długotrwałą poprawę w zakresie odczuwania bólu i niesprawności wskutek deficytów czynnościowych w codziennej aktywności.

Stymulacja pobudza własny potencjał organizmu do regeneracji!

Na poziomie biochemicznym można wyzwalać takie procesy, jak np. stymulacja wzrostu tkanki chrzęstnej i kostnej i szybka redukcja bólu.

Zalety dla pacjenta: szybko następujące zmniejszenie bólów w leczonej okolicy!

Otrzymają Państwo leczenie skrojone na miarę, które jest wymierzone dokładnie w przyczynę bólu. Opatentowane na skalę światową urządzenie do terapii MBST® jest ustawiane indywidualnie dla Państwa dolegliwości i rozpoczyna terapię. Czas terapii wynosi ok. 1 godziny. Jest to całkowicie bezbolesne leczenie przyczynowe bez działań ubocznych – przez ponad 15 lat wypróbowane tysiące razy.