LOGOPEDA

mgr Monika Janowska- logopeda będzie przyjmować pacjentów w środy w godzinach 14:00- 18:00

Zakres świadczonych usług:

 • diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:
  – Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż
  – Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  – Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  – Betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski B
  – Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  – Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  – Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K
 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne)
 • profilaktyka zaburzeń mowy
 • konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka)